تجهیزات کارکرده
تجهیزات کارکرده ( استوک) ماشامل توتال استیشن , ترازیاب, GPS, مترلیزری وکلیه متعلقات وتجهیزات جانبی است که با سرویس کامل وگواهی نامه معتبروسه ماه گارانتی قابل قبول به مشتریان باقیمت مناسب عرضه میگردد.